Restauratie hoeve

  • Aanbrengen van een kalk-cementmortel op de afgekapte delen
  • Herstellen en hermaken van moluren
  • Herstellen en hermaken van motieven, sierlijsten, raamomlijstingen
  • Verwijderen voegwerk
  • Vervangen beschadigde baksteen
restauratiewerken