Monumentrestauratie

  • Restauratie van gevels
  • Het afkappen van de bestaande bezetting
  • Aanbrengen van een kalk-cementmortel op de afgekapte delen
  • Herstellen en hermaken van moluren en motieven
monumentrestauratie