Metselwerken

  • Afkappen van alle loszittende baksteen
  • Bijvoegen ontbrekende voegen
  • Vervangen beschadigde baksteen
  • Afschermen van alle niet te behandelen delen
renovatie buitengevel